1. Masu pasākumu apsardze

Masu pasākumu (koncertu, festivālu, sporta vai korporatīvo izklaides pasākumu) apsardzes menedžments ar plašu profesionālu un augstas kvalitātes apsardzes pakalpojumu servisu:

• kompleksa drošības projekta izstrāde un realizācija;

• drošības un evakuācijas plāna izstrāde;

• risku analīze un pasākuma civiltiesiskās apdrošināšanas organizēšana;

• pasākuma norises vietas sagatavošana, izmantojot tehniskos drošības līdzekļus (pūļa kontroles barjeras, speciālu nožogojumu, metāla detektorus, video drošības sistēmu, apgaismes ierīces u.c.);

• nepieciešamo drošības struktūru piesaistīšana (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ātrā medicīniskā palīdzība, Valsts un pašvaldību policija u.c.);

• norises vietas (brīvdabas estrādes, telpu, skatuves, apskaņošanas un gaismas tehnikas, nožogota perimetra) un citu materiālo vērtību fiziska apsardze pasākuma sagatavošanas un norises laikā;

• pasākuma apmeklētāju un dalībnieku ieejas caurlaižu un biļešu kontrole;

• pasākuma apmeklētāju personīgo mantu (autotransporta) kontrole atbilstoši LR likumam „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”;

• sabiedriskās kārtības ievērošanas, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanas kontrole;

• skatuves un aizkulišu teritorijas vai norises vietas diennakts fiziska apsardze;

• pasākuma dalībnieku, īpašo personu (VIP) vai grupas fiziska apsardze – miesassargu pakalpojumi;

• tehnisko drošības līdzekļu (videonovērošanas sistēmu, speciāla nožogojuma) uzstādīšana.

<<< Atpakaļ 2. Nekustamo īpašumu apsardze


• nekustamā īpašuma - objekta - iekšējās kārtības sistēmas izveide;

• speciāli apmācīts apsardzes personāls;

• sadarbība ar nekustamā īpašuma - objekta – administrāciju;

• moderni tehniskie drošības risinājumi (apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles, videonovērošanas sistēmas u.c.).

Nekustamā īpašuma iekšējās drošības sistēma - izmantojot jau esošos tehniskos drošības līdzekļus vai uzstādot jaunas videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības sistēmas.
Video un ieraksta skatīšanas iespēja un analīze, kameru un ierakstu attālināta vadīšana, skaņu ziņojumu un vadības komandu pārraidīšana datortīklā, tālruņa, optisko un radioreleju līnijās, mobilajā telefonā un interneta tīklā.
Objekta diennakts fiziska apsardze - tehnisko drošības līdzekļu monitorings, caurlaižu režīms kuru nodrošina speciāli apmācīti bruņoti apsardzes darbinieki. Nepieciešamības gadījumā arī kinologi ar speciāli apmācītiem dienesta suņiem.

<<< Atpakaļ 3. VIP serviss


• miesassargu pakalpojumi;

• VIP transporta pakalpojumi;

• drošības koncepciju un risku analīzes izstrāde.

<<< Atpakaļ 4. Tehniskie drošības līdzekļi


Moderni tehniskie drošības risinājumi:

• apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju sistēmas;

• digitālās videonovērošanas un reģistrācijas sistēmas;

• piekļuves kontroles sistēmas.

Video un ieraksta kontrole, un kameru attālināta vadīšana, skaņu ziņojumu un vadības komandu pārraidīšana datortīklā, tālruņa, optisko un radioreleju līnijās, mobilajā telefonā un interneta tīklā. Iespējams izveidot jebkuras konfigurācijas videonovērošanas sistēmas no vienkāršām lokālām līdz sistēmai ar sarežģītu sadalījuma struktūru ar lielu lietotāju skaitu.

Sistēma sniedz iespēju novērot apsargājamo objektu attālināti - darba vietā, mājās vai uzturoties ārzemju komandējumā, izmantojot jebkurus sakaru līdzekļus - tālruni, mobilo telefonu, datortīklu, internetu.

Katram klientam tiek izstrādāta individuāla videonovērošanas un kontroles sistēma, kura nodrošinās video reģistrācijas un novērošanas iespējas reālā laikā.

<<< Atpakaļ

Darbinieki

Uzņēmumā strādājošie ir izglītoti, kvalificēti, sertificēti, profesionāli apsardzes un administrācijas darbinieki.
Ņemot vērā darba specifiku, darbinieki ir speciāli sagatavoti darbam ar:

• klientu (masu pasākumu apmeklētājiem, dalībniekiem)
• lielu cilvēku skaitu koncentrētu pasākumu norises vietās (brīvdabas estrādēs, slēgtās hallēs u.c.)
• nestandarta dienesta situācijās
• operatīvu lēmumu pieņemšanai
• dažādu starpgadījumu, incidentu mierīgai novēršanai (bez fiziska spēka pielietošanas)   
© 2011 ART-EKSPO